Team

Zhang Xing
Professor
zhangx@lnm.imech.ac.cn
Jin Guodong
Associate Professor
gdjin@lnm.imech.ac.cn
Associate Professor
zhangjian@lnm.imech.ac.cn
Wang Shizhao
Assistant Professor
wangsz@lnm.imech.ac.cn
Wang Hongping
post-doctoral student
hpwang@imech.ac.cn
Dong Lei
Graduate Student
dongl@lnm.imech.ac.cn
Geng Chenhui
Graduate Student
geng38007@gmail.com
Chen Jincai
Graduate Student
jincaichen@live.cn
Wu Ting
Graduate Student
wuting0@163.com
Shi Beiji
Graduate Student
shibeiji@imech.ac.cn
Dai Longzhen
Graduate Student
dailongzhen@imech.ac.cn
Zhang Xiang
Graduate Student
zhangxiang@imech.ac.cn
Zhou Zhideng
Graduate Student
zhouzhideng@imech.ac.cn
Liu Chengyu
Graduate Student
liuchengyu@imech.ac.cn
Li Yuhang
Graduate Student
liyuhang@imech.ac.cn
Shi Zhaoyu
Graduate Student
shizhaoyu@imech.ac.cn